0
KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1 - TARAFLAR
1.1 SATICI
Ünvanı: KIVILCIM MÜZİK ENS. EĞT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Adresi: Galipdede Cad. No:2/E Tünel-Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 252 35 58
Faks: 0212 293 53 59
e-posta: [email protected]

Müşteri Hizmetleri İletişim Bilgileri
Tel: 0212 293 56 02
Faks:0212 293 53 59
e-posta: [email protected]

1.2 ALICI
Adı, Soyadı, Ünvan, Adres bilgileriniz sipariş aşamasında belirteceğiniz biçimiyle sözleşmeye eklenecektir.
Adı/Soyadı/Unvanı:
Adresi :
Telefon :
e-posta :

2 - KONU
İş bu sözleşmenin konusu, ALICI'nın magaza.kivilcim.com.tr alan adlı internet sitesinde (kısaca “internet sitesi”)  elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda ve fatura detayında nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürününlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/LER
3.1 - Ürünlerin cinsi ve türü, adedi, miktarı, marka/modeli, rengi, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:
Ürün Türü :
Marka/Model :
Rengi :
Adedi :
Satış Fiyatı(KDV Dahil) :
Kargo Ücreti :
Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :

Ürün/Ürünlerin teslimi kargo şirketi aracılığı ile ALICI'nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır. Kargo Ücreti : ..... TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve ALICI tarafından ödenmektedir, kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir.

3.2 – K-Mağaza'dan kredi kartı (VISA, MasterCard, American Express), banka havalesi veya posta çeki ile alışveriş yapılabilir. Kredi Kartı ile yapılan alışverişlere ilişkin olarak; Ödeme Şekli: Kredi Kart ......... taksitli işlem (Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz) Yukarıdaki bölümde bankanıza iletilecek sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi bulunmaktadır. ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. Diji Dükkan'dan banka havalesi ile yapılan alışverişlerde, 1 (bir) sonraki işgünü saat 16:00'a kadar havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı veya havalenin SATICI'nın hesaplarına ulaştığını belirttiği andır. Bu maddede belirtilmeyen ödeme yöntemleri kesinlikle kabul edilmez.

4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1 - ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu ürün/lerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil olmak üzere Türk Lirası olarak satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - ALICI ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, ALICI/Tüketici, adres, siparişi verilen ürün/lere ait temel özellikler, ürün/lerin vergiler dahil Türk Lirası fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

4.3 - Sözleşme konusu ürün/ler, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 (on) gün daha uzatılabilir.

4.4 - Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo firmasının, ürünü ALICI'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve SATICI'dan kaynaklanmayan başkaca nedenlerle siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden veya ürün ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, dolayı SATICI her ne nam ve ad altında olursa olsun sorumlu tutulamaz.

4.5 - Tüm siparişler, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura eşliğinde K-Mağaza tarafından teslim edecektir. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar KDV dahil TL olarak ifade edilmiştir. KDV oranları tekstil ürünleri ve kitap için %8, dergiler için %1, müzik, video, bilgisayar, elektronik ürünleri ile kargo için %18'dir. Söz konusu oranlardaki değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihte aynen uygulanacaktır.

4.6 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.7 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için ön bilgilendirme formunun ve işbu Sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve ürün/lerin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8 - Ürün/lerin tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün/lerin bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya kullanılabilir ve eksiksiz halde göndermesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.9 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürün/leri süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürün/lerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde siparişindeki ödeme şekline göre defaten iade edilir.

4.10 - ALICI'nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ler tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI'nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin SATICI'nın sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. ALICININ cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: Banka ALICI'ya geri ödemeyi taksitle ve ALICI'nın ürünü aldığı taksit sayısı ile yapabilir. SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICININ kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılabilir. ALICI'nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olabilecektir. Kredi Kartı ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI'ya nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartına iade, SATICI'nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılabilir. Havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade ALICI'dan banka hesap bilgileri istenerek, ALICI'nın belirttiği hesaba (hesabın faturada ismi yazılı kişinin adına olması şarttır) havale ve /EFT şeklinde yapılacaktır.

4.11 - Temerrüt Durumu Ve Hukuki Sonuçları ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vek‰let ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

4.12 – K-Mağaza'da satışta bulunan ürünlere ilişkin stok durumları tedarikçi firmaların stoklarında güncellemelere rağmen, elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmiş olan ürün/lerin gönderim süresi uzayabilir. Bu durumda ALICI telefon veya e-posta yolu ile bilgilendirilir. ALICI'nın talebine göre şipariş değiştirilebilir, gönderim beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir. Siparişin iptali durumunda, ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartına, ödeme banka havalesi ile yapılmışsa ALICI'nın belirttiği bir banka hesabına geri havale edilir.

4.13 - İnternet sitesinden verilen siparişler (aksi belirtilmedikçe) 3 (üç) iş günü içinde kargoya teslim edilir. 3 (üç) günde gönderim ibaresi, çalışma gün ve saatlerinde verilen siparişi takip eden 3 (üç) çalışma günü içerisinde kargoya verileceğini belirtmektedir.

4.14 - Tahsilatı yapılmış bir siparişin teslimatı, geçici bir aksaklık olmadığı sürece Intercargo ile yapılacaktır. SATICI, kargo şirketini herhangi bir bilgi vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

4.15 - ALICI, siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlarda SATICI tarafından gönderimler parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI Ürün'ün kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında Ürün sayısı ile SATICI tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Parçalı her gönderim için SATICI tarafından ayrı fatura düzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanak tutması istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette Ürünlerin SATICI tarafından ALICI'ya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafından Ürünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir. Paket teslim alındıktan sonra SATICI'nın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır. Bu yüzden, teslimat sırasında hasarlı olduğu tespit edilen paketler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır. Tutanak tutulan bu durumlarda, tutanak 0212 293 53 59 no'lu faksa gönderilmeli ve durum [email protected] adresine bir e-posta aracılığıyla bildirilmelidir. Teslimatçı firma olan Kıvılcım Müzik Ens. Eğt. San. Tic. Ltd. Şti sipariş ile ilgili çalışmalara başlayarak, en kısa zamanda teslimatın yapılmasını sağlayacaktır.

4.16 - Kulaklık ürünlerinde oluşabilecek kablo temassızlıkları ve aşırı kirli kullanım sonucu (özellikle kulakiçi kulaklıklarda) oluşan sürücü sorunları garanti kapsamında değildir.

4.17 - İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandıktan ve www.magaza.kivilcim.com.tr adresine ulaştırıldıktan sonra geçerlilik kazanır.

4.18 - İade veya değişikliği istenen ürün/ler ayrı bir paket/ koli içerisinde konularak, kargoda hasar görmeyecek şekilde geri gönderilmelidir. Ürün/lerin orijinal kolileri üzerinde meydana gelebilecek hasar ve üzerlerine yapıştırılan kargo vs etiketleri, ürünlerin orijinalliğini ve dolayısıyla yeniden satılabilirliğini bozduğu için, iade veya degişimleri mümkün olamayacaktır.

5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürün/lerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün/lerin kullanılmamış olması, ürün/lerin kutu/paket içeriğinin eksilmemesi ve ürün/lerin yeniden satılabilir halde olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 (yedi) gün içinde ürün/ler bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan EFT kesintisi, kargo gideri SATICI'ya aittir.
Sözleşmeden cayma hakkın kullanılması halinde: ALICI'ya veya ALICI'nın gösterdiği kişi/kuruluşa teslim edilen ürünün/lerin (i) faturası, Önemli uyarı: İade edilmek istenen ürün/lerin faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. (ii) kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI'ya iade edecek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü/leri iade alacaktır. ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürün/lerin değerinde bir azalma olur veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI'nın zararlarını tazmin edecektir. Sözleşmeden cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından varsa düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde bu kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Kopyalanarak orjinalliğini kaybeden (CD, DVD, plak vs gibi) veya hijyenik faktörler nedeniyle risk taşıyan ürünlerin (kulaklık vs. gibi) iade ve değişimleri orijinal ambalajları açıldığı takdirde gerçekleştirilememektedir. Ayrıca ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış, denenmemiş olması şartına bağlıdır.
- Her türlü yazılım ve programlar
- DVD, VCD, CD ve oyunlar
- Vücut ile temas etmesi sebebiyle hijyenik nedenlerden dolayı her türlü kulaklık
- Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri
- Kitap, Dergi

7- SATICININ CAYMA HAKKI
SATICI, herhangi bir neden göstermeksizin, yarım ya da tam gerçekleştirilmiş siparişi iptal etme, değiştirme, kabul etmeme ve gönderilmiş ürünleri iade isteme hakkını saklı tutar.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI: KIVILCIM MÜZİK ENS. EĞT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.